Sáng ngày 14.09 vừa qua (theo giờ Việt Nam), Xcode 8 đã chính thức được ra mắt với cộng đồng lập trình viên iOS. Những điểm mới trong Xcode 8 Editor sản xuất các tài liệu, nhấn mạnh line hiện tại,...