Hướng Dẫn Migrate từ HTTP sang HTTPS

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện việc chuyển một website từ sử dụng giao thức http sang https. Người đọc cũng cần lưu ý rằng hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho các site WordPress được host trên web server đã được cài đặt và thiết lập chứng chỉ SSL certificate.

Bước 1: Cập Nhật Thiết Lập cho Home URL và Site URL

Bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó là thay đổi giá trị cho hai trường home urlsite url Trong phần thiết lập chung General Settings.

Thay đổi Home URL và Site URL trong thiết lập chung WordPress

Xem thêm tại CodeHub.vn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>