Học làm website với WordPress

Không ai thích cảm giác phải chờ đợi khi tải một trang web, vì vậy mà 40% người dùng từ bỏ một trang web mà phải tải mất hơn 3 giây. Tốc độ tải trang chậm làm ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là các trang web thương mại điện tử. Khi người mua sắm […]

How to get full Search form in theme Adventure tours. Link: http://themeforest.net/item/adventure-tours-wordpress-tourtravel-theme/full_screen_preview/12781942 My website in local host preview: