cache

Giới thiệu Như các bạn đã biết việc một Website chạy nhanh hay chậm ảnh hưởng khá nhiều đến người dùng. WordPress là mã nguồn có hỗ trợ về optimize, tốc độ load trang khá tốt nhưng với những Website lớn có nhiều hình ảnh, nội dung thì việc Optimize trang web để có tốc […]