docker

Docker – Config Docker Trên WordPress

Như bài viết trước mình đã giới thiệu các anh em về Laradock, một thư viện mạnh mẽ sẽ giúp các anh em rất nhiều trong việc deploy product ( Laravel, CodeIgniter, WordPress, Drupal, Magento … ) Bởi vì mình là fan của WordPress nên hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các anh em […]

WordPress development in the local environment using Docker

The development environment is a trouble when developing WordPress. With a staging environment, you can work without messing up the production environment , but it is difficult to collaborate between the two sides. It will be extremely convenient if it can be developed by a group of people and be possible to developed in the […]