domain

Hướng dẫn đăng ký tên miền (domain) tại Namecheap và trỏ về Hosting

Qua các bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn về CMS WordPress và những lý do nên sử dụng mã nguồn này để tạo các website đơn giản: https://viblo.asia/p/8-ly-do-nen-su-dung-cms-wordpress-6J3ZgnwqKmB Tuy nhiên để cài đặt một website WordPress thì các bạn phải có tên miền (domain) và máy chủ lưu trữ (hosting). Hiện […]