Editors’ Choice

Trong WordPress, việc sử dụng thành thạo các setting, các câu lệnh để query post, post type….thì các bạn cần phải biết đến một cái mà rất hay sử dụng nhất là với các bạn viết plugin hay feature cho WordPress rất hay sử dụng đó là Action Hook. Để hiểu rõ hơn về cơ […]