event search

Vừa rồi mình có bắt gặp 1 yêu cầu mà rất nhiều người khi xài plugin Event Manager rất mong muốn là đưa khung search này ra đầu homepage thay vì một page detail được đăng kí như mặc định. Vì plugin này không hỗ trợ gì hơn nên bắt buộc mình phải viết 1 […]