filter hook wordpress

Hook là gì ? Hook giúp chúng ta gắn một số chức năng để thực thi những hành động mà chúng ta muốn mà không phải đụng và bất cứ thứ gì ở trong core của WP. Plugin là cách duy nhất là tương tác với Hook để thay đổi cách quá trình xử lý […]