Tốn mấy phút đọc: khoảng 10 phút nhé! Level CSS sau khi đọc xong: tăng thêm 3% Bắt đầu thôi nào! 1. CSS canh giữa 1 thành phần theo chiều ngang và dọc với code ngắn nhất Có khá nhiều bài viết hướng dẫn...