google wallet

Đã bao giờ bạn thử tìm những nhà thanh toán trực tuyến khác thay thế cho Paypal chưa? Theo thời gian, PayPal đã mở rộng dịch vụ của mình và thực hiện các giao dịch trực tuyến nhanh chóng và miễn phí. Tuy nhiên, có những vấn đề nhất định với PayPal khiến nhiều người […]