Hầu như trong bộ phim về tội phạm nào, ta cũng luôn thấy cảnh các cơ quan an ninh phóng to ảnh và đoạn ghi hình “siêu nhiễu hạt”, và “tăng cường” hình ảnh bị phân giải “dễ như chơi”, thấy...