HTTPS

Bạn đang tìm cách để chuyển WordPress từ HTTP sang HTTPS và cài đặt chứng chỉ SSL trên trang web của mình? Google đã thông báo rằng trình duyệt Chrome sẽ bắt đầu đánh dấu tất cả các trang web không có SSL là không an toàn bắt đầu từ tháng 7 năm 2018. Trong […]

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện việc chuyển một website từ sử dụng giao thức http sang https. Người đọc cũng cần lưu ý rằng hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho các site WordPress được host trên web server đã được cài đặt và thiết lập […]