Performance

Tăng độ tải website WordPress và điểm PageSpeed Insights lên xanh

I. Tối ưu điểm PageSpeed Insights lên xanh Để tối ưu số điểm PageSpeed Insights lên xanh thì các bạn phải biết code. Tuy nhiên trường hợp bạn không biết code thì sao. Bạn đừng lo lắng ở đây mình sẽ giới thiệu đến bạn một Plugin hỗ trợ bạn tối ưu từ điểm “ĐỎ” […]