plugin

Theme nulled là gì? Những điều cần biết khi dùng Theme nulled WordPress Theme Nulled là gì? Đây là câu hỏi mà chắc chắn bạn sẽ thắc mắc khi mới tìm hiểu WordPress. Hầu như những người có kinh nghiệm đều hiểu rõ khái niệm Nulled và biết Theme Nulled là gì, nhưng với những […]

Giới thiệu về Plugin Plugin là gì ? Là những tập tin chứa mã PHP Giúp mở rộng hoặc thay đổi những chức năng có sẵn trong WP Plugin có thể rất đơn giản hoặc rất phức tạp Không có bất kỳ giới hạn nào cho Plugin Download Plugin tại www.wordpress.org Quản lý và cài […]