server

Như bài viết trước mình đã giới thiệu các anh em về Laradock, một thư viện mạnh mẽ sẽ giúp các anh em rất nhiều trong việc deploy product ( Laravel, CodeIgniter, WordPress, Drupal, Magento … ) Bởi vì mình là fan của WordPress nên hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các anh em […]

Thông thường khi lập trình WordPress hoặc PHP các bạn có thể tải các bộ cài Server có sẵn bao gồm Apache, PHP và MySQL như MAMPP,… Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài riêng biệt từng thành phần riêng trên macOS Sierra 10.x Bài viết gồm 3 phần chính: Cài đặt Apache […]