CMS

Như trong bài viết trước chúng ta đã biết Gutenberg là một trình soạn thảo mới cho WordPress, với những tính năng mới hứa hẹn sẽ thay thế hoàn toàn trình soạn thảo hiện tại TinyMCE. Xem thêm: Gutenberg là gì Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Gutenberg […]