Tác giả: Developer Việt Nam

Netflix – Thành công đến từ việc thiếu nguyên tắc: Nhân tài xứng đáng được tự do làm việc, các quy tắc chỉ khiến họ làm việc kém hiệu quả hơn

Khi khả năng làm việc càng cao, bạn càng không cần đến quy tắc. Netflix được biết đến như là một trong những câu chuyện về thành công tuyệt vời nhất trong suốt 2 thập kỷ qua. Ra mắt vào năm...